Raspored treninga

Seniori

PONEDJELJAK - Dvorana MIOC, 18.30-20.00
UTORAK  -  Dvorana Martinovka, 20.00-21.00
ČETVRTAK - Dvorana MIOC,  20.30-21.30
PETAK - Dvorana MIOC,  17.30-18.30
Golmanski trening: PONEDJELJAK (Dvorana MIOC) 18.30–20.00

Seniori 2

PONEDJELJAK - OŠ Ivan Filipović, 21.30-23.00
SRIJEDA  -  Dvorana Martinovka, 20.30-21.30
ČETVRTAK - Dvorana MIOC,  21.30-22.30
PETAK - Dvorana Martinovka,  22.00-23.00
Golmanski trening: PONEDJELJAK (Dvorana MIOC) 18.30–20.00

Ekipa 98-99

PONEDJELJAK - OŠ Ivan Filipović, 21.30-23.00
SRIJEDA  -  Dvorana Martinovka, 20.30-21.30
ČETVRTAK - Dvorana MIOC,  21.30-22.30
PETAK - Dvorana Martinovka,  22.00-23.00
Golmanski trening: PONEDJELJAK (Dvorana MIOC) 18.30–20.00

Ekipa 00-01

PONEDJELJAK - Dvorana Martinovka, 22.00-23.00
UTORAK - Dvorana MIOC, 20.30-22.30
SRIJEDA  - Dvorana Martinovka  20.30-21.30
ČETVRTAK - OŠ Ivan Filipović, 21.30-23.00
PETAK - Dvorana Martinovka, 21.00-22.00
Golmanski trening: UTORAK (Dvorana MIOC)  21.30-22.30

Ekipa 02-03

PONEDJELJAK  - Dvorana MIOC,  18.30-20.00
UTORAK - OŠ Ivan Filipović 20.30-21.30
SRIJEDA  - Dvorana MIOC,  18.30-20.00
PETAK - OŠ Ivan FIlipović 20.00-21.00
Golmanski trening: PONEDJELJAK (Dvorana MIOC) 18.30-20.00

Ekipa 04-05

UTORAK - OŠ F.K.FRANKOPAN, 20.30-21.30
SRIJEDA - OŠ BUKOVAC, 21.00-22.00
ČETVRTAK - OŠ BUKOVAC, 21.00-22.00
PETAK - Dvorana MIOC, 18.30-20.00
Golmanski trening: PONEDJELJAK (Dvorana MIOC) 18.30–20.00

Ekipa 06-07

UUTORAK - OŠ F.K.FRANKOPAN, 19.45-20.30
ČETVRTAK - OŠ F.K.FRANKOPAN, 20.00-21.00
PETAK - Dvorana MIOC, 18.30-20.00

OŠ J.KAŠTELAN

OŠ J.KAŠTELAN  - PONEDJELJAK, 18.20-19.10
OŠ J.KAŠTELAN - SRIJEDA, 18.20-19.10
Dvorana MIOC - PETAK, 18.30-20.00

OŠ I.FILIPOVIĆ

OŠ I.FILIPOVIĆ - PONEDJELJAK, 17.30-18.15
OŠ I.FILIPOVIĆ - SRIJEDA, 17.30-18.15
Dvorana MIOC - PETAK, 18.30-20.00

OŠ A.G.MATOŠ

OŠ A.G.MATOŠ - UTORAK, 17.35-18.15
OŠ A.G.MATOŠ - ČETVRTAK, 17.35-18.15
Dvorana MIOC - PETAK, 18.30-20.00

OŠ S.S.KRANJČEVIĆ

OŠ S.S.KRANJČEVIĆ - PONEDJELJAK,16.45-17.30 (1-2 razredi)
OŠ S.S.KRANJČEVIĆ - PONEDJELJAK, 17.30-18.15 (3-5 razredi)
OŠ S.S.KRANJČEVIĆ - ČETVRTAK, 16.45-17.30 (1-2 razredi)
OŠ S.S.KRANJČEVIĆ - ČETVRTAK, 17.30-18.15 (3-5 razredi)
Dvorana MIOC - PETAK, 18.30-20.00

OŠ F.K.FRANKOPAN

OŠ F.K.FRANKOPAN UTORAK 19.00-19.45 OŠ F.K.FRANKOPAN
ČEČETVRTAK19.00-20.00
Dvorana MIOC - PETAK, 18.30-20.00

OŠ ZAPRUĐE

OŠ ZAPRUĐE - PONEDJELJAK, 16.30-17.30
OŠ ZAPRUĐE - SRIJEDA, 16.30-17.30
Dvorana MIOC - PETAK, 18.30-20.00

OŠ IVO ANDRIĆ

OŠ IVO ANDRIĆ - UTORAK, 15.00-16.00
OŠ IVO ANDRIĆ - ČETVRTAK, 16.00-17.00
Dvorana MIOC - PETAK, 18.30-20.00